Mimari Proje Kontrolü Yapılırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Mimari Proje Kontrolü Yapılırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Mimari proje kontrolü yapılırken dikkat edilmesi gereken şeylerin başında, büyük emeklerle oluşturulan bu ürünün çok iyi analiz edilmesi ve olabildiğince az hata ile çıkarılması gerekmektedir.

Bu yazımızda mimari proje kontrolü yapılırken dikkat edilmesi gerekenleri anlatacağız.

Binbir emeklerle çizilen mimari, statik, mekanik ve elektrik projelerinin hepsinin temelini oluşturan mimari projelerdir. Mimar ne kadar tecrübeli olursa olsun bazı noktalarda atladığı detayların olması normal bir durumdur. Bundan dolayıdır ki en az mimar kadar projeyi kontrol eden kişi de önemlidir.

Tabi başkasının oluşturmuş olduğu bir projeyi incelerken olabildiğince hataların gözden kaçmaması gerekmektedir. Bundan dolayıdır ki mimari proje kontrolü yapacak kişilere yardımcı olabilecek 35 maddeyi sizlerle paylaşmak isteriz. Bu kontrol listesinin yanında, yapı denetimlerin kullanmakta olduğu proje kontrol formlarını indirmeli ve okumalısınız. Ayrıca proje çizecekler veya proje kontrol elemanları için yazının son kısmındaki Mimarlar Odası’nın hazırlamış olduğu ‘Mimari Proje Çizim ve Sunuş Standartları’ başlıklı pdf dosyasını incelemenizi öneririz.

Mimari Proje Kontrolü Yapılırken Dikkat Edilecek Noktalar

 • Proje bilgileri kapağa ve vaziyet planına doğru yazılmış mı?
 • Arsa aplikasyon ölçüleri aplikasyon krokisiyle uyuşuyor mu?
 • Emsal ve taks hesabı uygun mu?
 • Bina oturum ölçüleri doğru yazılmış mı?
 • Bina oturumu inşaat istikamet rölövesi ile uyumlu mu?
 • Komşu parseller, kuzey oku ,yol ve bina girişi ile vaziyet kesitleri gösterilmiş mi?
 • İmar durum belgesinde belirtilen ; imar planındaki fonksiyon, irtifa, kat yüksekliği, taks , yüz ölçümü ve çekme mesafelerine uyulmuş mu?
 • İmar durum belgesinde dikkat edilmesi gereken ekstra hususlar var mı?
 • Yapılan çıkmalar, bahçe mesafesine uygun mu?
 • Birden fazla blok varsa iki blok arasındaki mesafe imar durum belgesinde veya plan notlarına uygun mu ?
 • Vaziyet kesitlerinde kat isimleri, kat yükseklik ölçüleri, kotlar, kesit isimleri belirtilmiş mi?
 • Kot kesit evrakındaki kotlar ile vaziyet planındaki bina oturum kotları uyuşuyor mu?
 • Binaya doğru yerden kot verilmiş mi?
 • Planlar ile vaziyet planı aynı bakış yönüne göre yerleştirilmiş mi?
 • Varsa otopark rampası çekme mesafesi içerisinden başlatılmış mı?
 • Engelli rampası var mı? Eğimi yeterli mi?
 • Bina girişi asansöre ulaşılıncaya kadar 150cm mi?
 • Planda eğrilen duvarla için eğik ölçüler verilmiş mi?
 • Merdiven ve asansör iskan edilen tüm katlara ulaşıyor mu?
 • Asma kat varsa yol cephelerinden 3 metre çekilmiş mi?
 • Asansör varsa iç temiz ölçüsü 1.70 x 2.00 m mi?
 • Islak hacimlerde havalandırma var mı? Hav. Penceresi açılmış mı? Baca ölçüsü yeterli mi?
 • Yapının ihtiyacı olan su deposu hesabı ve yeri gösterilmiş mi?
 • Yapının sığınak ihtiyacı var mı? Varsa hesabı uygun mu?
 • Sığınak teknik olarak uygun mu?
 • Minimum yaşam alanı ve piyes ölçüleri uygun mu?
 • Duman bacası var mı?
 • Çatı arası piyesine çıkan merdiven baş kurtarıyor mu?
 • Kesitler planda kesitin geçtiği yerler doğru mu?
 • Görünüşler plana uygun mu?
 • İmar müdürlüğü prensip kararlarına göre genel kontrol
 • Yangın yönetmeliğine göre genel kontrol
 • Otopark yönetmeliğine göre genel kontrol
 • Sığınak yönetmeliğine göre genel kontrol

Yazınn başında da bahsettiğimiz gibi projeyi çizen mimar ne kadar tecrübeli olursa olsun, proje ne kadar iyi kontrol edilirse edilsin yine de bazı konular gözden kaçacaktır. Aşağıdaki linkte bulunan Mimarlar Odası’nın hazırlamış olduğu ‘Mimari Proje Çizim ve Sunuş Standartları’ başlıklı pdf dosyasını incelemenizi öneririz.

 

Kaynak: mimarihaber.net

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir