Şartlar ve koşullar (Mesafeli satış sözleşmesi)

MADDE 1 – AMAÇ

Bu yönetmeliğin amacı; 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılmasının usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 2 – KAPSAM

Bu Yönetmelik, elektronik ortamda ve tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan, malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi veya ifasını kararlaştırılan maddeleri içermektedir.

MADDE 3 – DAYANAK

Bu Yönetmelik, 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 4 – ÖN BİLGİLER

4.1 – Ünvan: Ebi İnşaat Yazılım Danışmanlık Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti.– Firma Adresi: Saitbey Mahallesi Köroğlu Sokak No:3/3 İlkadım/SAMSUN e-posta : info@3dmodelindir.com

4.2 – Müşteri olarak 3dmodelindir.com alışveriş sitesine üye olan veya üye olmadan alışveriş yapan kişi. (Bundan sonra Alıcı olarak anılacaktır.)Üye olurken veya sipariş oluştururken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

4.3 – Sözleşme konusu ürün veya ürünlerin miktarı,marka/modelleri, rengi, adedi, satış bedeli,ödeme şekli, siparişe ilişkin tüm bilgiler 3dmodelindir.com alışveriş sitesinde açıklanmıştır. Alıcı’nın tüm bu özelliklere dikkat ederek alışveriş yapması önerilir.

4.4 – Sözleşme konusu ürün ve ürünlerin; satış bilgileri 3dmodelindir.com alışveriş sitesinde açıklanmıştır.

4.5 – Sözleşme konusu ürün ve ürünlerin; satış bilgilerindeki değişiklikler Alıcı’nın haberi olmaksızın yapılabilir. 3dmodelindir.com tarafından haber verilmesi zorunlu değildir.

4.6 – Sözleşme konusu fiziksel ürün ve ürünler; “Pazar ve Resmi Tatil Günleri” hariç saat 09:00 ile 17:00 saatleri arasında kargo firmasına teslim edilir. Sipariş verilen ürünler en geç iki gün içerisinde kargoya teslim edilir. Kargo şirketine tesliminden sonra onların bildirmiş olduğu süre içinde müşteriye teslim edilir.

4.7 – Sitede satışı yapılan dijital ( indirilebilir ) formattaki ürünler ile ilgili indirme linkleri satın alma ve ödemenin gerçekleşmesinden hemen sonra otomatik olarak indirilmeye açılır. Müşteri her zaman kullanıcı adı ve şifresini girerek siteye giriş yaptıktan sonra Hesabım > İndirmeler sayfasından daha önce satın almış olduğu ve kullanmaya hakkı bulunan dijital ( indirebilir ) ürünlerin indirme linkine erişebilir. İndirilmeye açma işleminin gerçekleşmesinden sonra ürün kullanılmış olacak ve iadesi olanaksız hale gelecektir. Madde 6′ da belirtilen koşullardaki cayma hakkı, indirilebilir – dijital ürünleri kapsamaz.

4.8 – İndirilebilir ürünler fiziksel kargo ile gönderilmeyecektir. Bu ürünlerin teslimatı elektronik ortamda yapılmaktadır. Alıcı – indirilebilir ürünler hariç – Madde 6′daki koşullar gereği cayma hakkına sahiptir.

MADDE 5 – GENEL HÜKÜMLER

5.1 – ALICI, tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2 – Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden 3dmodelindir.com sorumlu tutulamaz.

5.3 – 3dmodelindir.com sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur.

5.4 – Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, 3dmodelindir.com ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.5 – Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini 3dmodelindir.com’a ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde 3dmodelindir.com’a gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

5.6 – 3dmodelindir.com mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür.
Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 7 iş günü içinde kendisine nakten ödenir.

MADDE 6 – CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (3) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde 3dmodelindir.com’a fax, mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün 3dmodelindir.com’a gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

Sipariş İptali ürün tarafınıza ulaştırıldıktan sonra iptal etmek için gönderilen ürünün kutusunda, ambalajında, ürünün kendisinde ve aksesuarlarında herhangi bir şekilde hasar olmadığı sürece, üründe oluşan bir problem veya fabrikasyon hataları nedeniyle 3 gün içerisinde iptal edebilirsiniz. İptal edilen ürün 3dmodelindir.com tarafından teslim alınınca en geç 7 gün içerisinde ödediğiniz tutar tarafınıza iade edilecektir.

Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.
Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.

3dmodelindir.com sitesinden yapılacak herhangi bir sipariş için müşterinin bu sözleşmeyi kabul ettiği varsayılır.